en
CDI tìm kiếm Tư vấn/Nhóm tư vấn cho Chương trình Quản trị tốt
15:10:13 15/10/2019

CDI hiện đang tìm kiếm Tư vấn/Nhóm tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho sáng kiến giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân xã trong lĩnh vực khoáng sản, trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch, và công bằng trong chia sẻ nguồn thu từ khai thác khoáng sản cấp địa phương tại tỉnh Hà Giang và Quảng Trị”.
Chi tiết về gói Tư vấn vui lòng xem tại đây.

Cá nhân, tổ chức quan tâm vui lòng gửi CV Hồ sơ ứng tuyển tới cán bộ dự án Võ An Phương, email: phuong.voan@cdivietnam.org trước ngày 29/10/2019.