en
CDI tìm kiếm tư vấn truyền thông
10:10:23 16/10/2019

CDI hiện đang cần lựa chọn 1 đơn vị tư vấn truyền thông để thực hiện 1 chuỗi các hoạt động truyền thông, báo chí liên quan đến chương Thương mại và Phát triển bền vững trong EVFTA và UNGP. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Kinh doanh và Quyền con người trong Quan hệ Thương mại và Chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam”.

Yêu cầu chi tiết về gói tư vấn vui lòng xem tại đây.

Tô chức và Nhóm tư vấn quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ về Ms Nguyễn Thị Thu Hiền – Cán bộ truyền thông, Trung tâm Phát triển và Hội nhập, email hien.nguyenthithu@cdivietnam.org, số di động 0982397224.

Thời hạn gửi hồ sơ muộn nhất ngày 23/10/2019.