en
IG tuyển dụng vị trí Điều phối dự án
16:06:38 18/06/2019

Chương trình phát triển toàn diện (IG) – Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) hiện đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho vị trí Điều phối dự án. Bản mô tả công việc chi tiết và yêu cầu với ứng viên có thể được xem tại đây.

Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ tới địa chỉ email: hr@cdivietnam.org

Hạn cuối nộp CV ứng tuyển: Ngày 25/6/2019