en
CDI tìm kiếm công ty kiểm toán để thực hiện hoạt động kiểm toán tài chính
14:05:21 16/05/2019

CDI hiện đang tìm một công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Trung tâm và các dự án do trung tâm thực hiện.

Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán và các chi tiết khác xem tại đây.

Hạn chót nhận hồ sơ: Ngày 22/05/2019.
Để biết thêm thông tin, liên hệ Mrs. Nguyễn Hoàng Nga ĐT: 84-4-35380100, DD: 84-946520887 Email: nga.nguyenhoang@cdivietnam.org hoặc hoangngacdi@gmail.com