en
Tư vấn điều hành hội thảo đánh giá cuối kỳ
11:05:30 14/05/2019

Chương trình Quyền lao động, CDI hiện đang cần tìm Tư vấn điều hành hội thảo đánh giá cuối kỳ dự án. Yêu cầu cụ thể cho Tư vấn xem tại đây.

Hồ sơ yêu cầu:

  • Thư đề xuất
  • Chương trình dự kiến chi tiết, bao gồm phương pháp cụ thể và phí tư vấn đề xuất
  • CV

Mọi chi tiết liên hệ: Ms Đinh Hà An, email an.dinhha@cdivietnam.org trước 5:30 pm ngày 21/5/2019.