en

Monthly Archives: Tháng Tám 2021

Tuyển dụng đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế và nâng cấp website

Tuyển dụng đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế và nâng cấp website

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU THIẾT KẾ VÀ NÂNG CẤP WEBSITE www.cdivietnam.org 1. Thông tin chung Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là một tổ chức Phi chính phủ, Phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập năm 2005. Các hoạt động của CDI hướng đến một xã hội trong đó quyền của mọi […]

Xem Thêm