en

Monthly Archives: Tháng Ba 2021

CDI tuyển tư vấn xây dựng mô hình Edufarm

CDI tuyển tư vấn xây dựng mô hình Edufarm

Trong khuôn khổ dự án ”Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản nông nghiệp và tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất nhỏ tại Việt Nam’’ với sự tài trợ của Irish Aid, CDI phát triển các tiêu chuẩn VietFarm cho các nhà sản xuất nhỏ ở Việt Nam. CDI muốn xây dựng và phát […]

Xem Thêm

CDI tuyển dụng tư vấn Tập huấn “Tiếp cận thông tin”

CDI tuyển dụng tư vấn Tập huấn “Tiếp cận thông tin”

Để tăng cường hiệu quả thực thi Luật Tiếp cận thông tin ở cấp cơ sở, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), thành viên của Liên minh Khoáng sản (LMKS) phối hợp cùng đối tác Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang dự kiến tổ chức khóa tập huấn “Tiếp cận thông tin và thực […]

Xem Thêm