en

Monthly Archives: Tháng Một 2021

Bản tóm lược chính sách: “Phân bố và sử dụng Ngân Sách Nhà Nước trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2017-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025”

Bản tóm lược chính sách: “Phân bố và sử dụng Ngân Sách Nhà Nước trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2017-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025”

Bản tóm lược thảo luận chính sách dựa trên kết quả của “Hội thảo Ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã – Khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn triển khai” do Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ NN&PTNT; Liên minh […]

Xem Thêm

Báo cáo đánh giá: “Hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020 – Trường hợp Hòa Bình và Quảng Trị”

Báo cáo đánh giá: “Hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020 – Trường hợp Hòa Bình và Quảng Trị”

Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong quá trình xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa. Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương (NSTW) cho phát triển KTTT, HTX được Trung ương bố […]

Xem Thêm

CDI tuyển Chuyên gia/Cán bộ truyền thông

CDI tuyển Chuyên gia/Cán bộ truyền thông

CDI hiện đang tiếp tục tuyển dụng vị trí Chuyên gia/Cán bộ truyền thông. Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ email: hr@cdivietnam.org hoặc liên hệ số điện thoại 0243 538 0100 Xem chi tiết về gói tuyển dụng tại đây.

Xem Thêm