en

Monthly Archives: Tháng Bảy 2020

Hội thảo công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2019

Hội thảo công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2019

Ngày 8/7/2020, Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính sách (VEPR) và Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) – 2 thành viên của Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP), đã công bố Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2019 của Việt Nam. Kết quả cho thấy đã có nhiều cải […]

Xem Thêm

Ngân sách công dân – Những điều cần biết

Ngân sách công dân – Những điều cần biết

Người dân đang đóng góp vào Ngân sách Nhà nước. Vì vậy, biết và hiểu về Ngân sách nhà nước là vô cùng quan trọng. Có hiểu biết về Ngân sách Nhà nước, người dân mới có thể tham gia đóng góp ý kiến và giám sát việc thực hiện Ngân sách. Cùng tìm hiểu […]

Xem Thêm

Lễ công bố Chỉ số công khai ngân sách (OBI) Việt Nam và Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) năm 2019

Lễ công bố Chỉ số công khai ngân sách (OBI) Việt Nam và Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) năm 2019

Ngày 1/7/2020, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính sách (VEPR) – 2 thành viên của Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP), đã công bố Chỉ số công khai ngân sách quốc gia (OBI) của Việt Nam và Chỉ số công khai ngân […]

Xem Thêm