en

Monthly Archives: Tháng Năm 2020

CDI tìm kiếm tư vấn phát triển cơ sở dữ liệu Điều kiện làm việc và Sức khỏe

CDI tìm kiếm tư vấn phát triển cơ sở dữ liệu Điều kiện làm việc và Sức khỏe

Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quyền và tiếng nói của lao động di cư, đặc biệt là lao động nữ, hướng tới đảm bảo an sinh xã hội và điều kiện làm việc tốt hơn ở Bắc Ninh và Hải Dương” do Oxfam tài trợ, một công cụ để thu thập cơ sở […]

Xem Thêm

CDI tiếp tục tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

CDI tiếp tục tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tiếp tục tìm kiếm một đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019. Xem thông tin chi tiết tại đây. Thời gian nhận hồ sơ đề xuất: Đến hết ngày 15/05/2020. Thông tin liên hệ: Mrs. Nguyễn Hoàng […]

Xem Thêm