en

Monthly Archives: Tháng Ba 2020

CDI tuyển dụng Điều phối viên chương trình VietFarm

CDI tuyển dụng Điều phối viên chương trình VietFarm

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) thực hiện Chương trình phát triển toàn diện, trong đó có mục tiêu phát triển các tiêu chuẩn VietFarm cho các nhà sản xuất nhỏ ở Việt Nam với hỗ trợ của Irish Aid (2018-2020) thông qua dự án Cải thiện sinh kế cho các nông dân […]

Xem Thêm

Báo cáo thường niên của CDI năm 2018 (CDI Annual Report 2018)

Báo cáo thường niên của CDI năm 2018 (CDI Annual Report 2018)

Năm 2018, CDI tiếp tục triển khai các dự án và hoạt động với ba chương trình ưu tiên: Quyền lao động, Quản trị tốt và Phát triển toàn diện. Trải qua một năm nỗ lực không ngừng, với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, các đối tác quốc tế và đối tác […]

Xem Thêm

CDI tìm kiếm chuyên gia tư vấn thiết kế video

CDI tìm kiếm chuyên gia tư vấn thiết kế video

CDI hiện đang tìm kiếm một chuyên gia tư vấn: Thiết kế video hoạt hình về quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững áp dụng tiêu chuẩn Vietfarm. Yêu cầu đối với tư vấn và mô tả về gói tư vấn có thể xem tại đây. Ứng viên quan tâm vui […]

Xem Thêm

CDI tìm kiếm tư vấn chiến lược Liên minh BTAP

CDI tìm kiếm tư vấn chiến lược Liên minh BTAP

CDI hiện đang tìm kiếm một tư vấn thực hiện rà soát chiến lược giai đoạn 2015-2020 và xây dựng chiến lược giai đoạn 2021 -2025 của Liên minh BTAP. Yêu cầu đối với tư vấn và mô tả về gói tư vấn có thể xem tại đây. Ứng viên quan tâm vui lòng nộp Hồ […]

Xem Thêm

CDI tìm kiếm chuyên gia/nhóm chuyên gia thực hiện đánh giá hiệu quả Kinh tế tập thể

CDI tìm kiếm chuyên gia/nhóm chuyên gia thực hiện đánh giá hiệu quả Kinh tế tập thể

CDI hiện đang tìm kiếm một chuyên gia/một nhóm chuyên gian thực hiện “Đánh giá hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020- trường hợp Hòa Bình và Quảng Trị”. Yêu cầu đối với chuyên […]

Xem Thêm