en

Monthly Archives: Tháng Mười 2019

CDI tìm kiếm tư vấn xây dựng chương trình và hỗ trợ sự kiện

CDI tìm kiếm tư vấn xây dựng chương trình và hỗ trợ sự kiện

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tiến hành Chương trình phát triển toàn diện, trong đó có mục tiêu phát triển Tiêu chuẩn VietFarm cho các nhà sản xuất nhỏ ở Việt Nam dưới sự trợ giúp của Irish Aid (2018-2020) thông qua dự án Cải thiện sinh kế cho các nông dân […]

Xem Thêm

Báo cáo MOBI 2018

Báo cáo MOBI 2018

MOBI 2018 là khảo sát dự trên bằng chứng về công khai các tài liệu ngân sách của 37 Bộ, cơ quan Trung ương, la các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách và sử dụng NSNN, trong đó có 31 Bộ, cơ quan Trung ương là đơn vị dự toán và 6 cơ quan, tổ […]

Xem Thêm

Mời tham gia khóa tập huấn

Mời tham gia khóa tập huấn

  Nhằm tiếp nối các hoạt động nâng cao năng lực cho thanh niên, phụ nữ dân tộc thiểu số về lĩnh vực nông nghiệp, VietFarm tổ chức khóa Tập huấn Khởi nghiệp nông nghiệp theo hướng bền vững. Thời gian dự kiến: 05/11 – 07/11/2019 Tham gia khóa học này, VietFarm hỗ trợ học […]

Xem Thêm

CDI tìm kiếm tư vấn truyền thông

CDI tìm kiếm tư vấn truyền thông

CDI hiện đang cần lựa chọn 1 đơn vị tư vấn truyền thông để thực hiện 1 chuỗi các hoạt động truyền thông, báo chí liên quan đến chương Thương mại và Phát triển bền vững trong EVFTA và UNGP. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Kinh doanh và Quyền con người […]

Xem Thêm

CDI tìm kiếm Chuyên gia thực hiện khảo sát

CDI tìm kiếm Chuyên gia thực hiện khảo sát

CDI hiện đang tìm kiếm chuyên gia thực hiện khảo sát “Tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông tin tại Hà Giang và Quảng Trị”. Chi tiết về gói tư vấn và yêu cầu đối với Chuyên gia vui lòng xem tại đây. Hồ sơ ứng tuyển xin gửi về cán bộ dự án […]

Xem Thêm

CDI tìm kiếm Tư vấn/Nhóm tư vấn cho Chương trình Quản trị tốt

CDI tìm kiếm Tư vấn/Nhóm tư vấn cho Chương trình Quản trị tốt

CDI hiện đang tìm kiếm Tư vấn/Nhóm tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho sáng kiến giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân xã trong lĩnh vực khoáng sản, trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch, và công bằng trong chia sẻ nguồn thu từ khai thác khoáng sản cấp […]

Xem Thêm

Tìm Tư vấn cho Chương trình Quyền lao động

Tìm Tư vấn cho Chương trình Quyền lao động

CDI hiện đang tìm kiếm Tư vấn thực hiện hoạt động Tập huấn thúc đẩy giao tiếp và đối thoại hiệu quả trong khuôn khổ dự án “Cải thiện điều kiện sống và làm việc cho nữ công nhân nhập cư thông qua trao quyền” Chi tiết về yêu cầu đối với Tư vấn và gói tư […]

Xem Thêm

Tìm Tư vấn thiết kế sản phẩm truyền thông cho Chương trình Quyền lao động

Tìm Tư vấn thiết kế sản phẩm truyền thông cho Chương trình Quyền lao động

CDI hiện đang tìm kiếm Tư vấn Thiết kế các ấn phẩm truyền thông liên quan đến chủ đề thúc đẩy giao tiếp và đối thoại hiệu quả tại doanh nghiệp, bao gồm 1 quyển số tay và 2 tờ rơi. Thông tin chi tiết về gói Tư vấn và yêu cầu đối với Tư […]

Xem Thêm

Tìm tư vấn chính cho Chương trình Quyền lao động

Tìm tư vấn chính cho Chương trình Quyền lao động

CDI hiện đang tìm kiếm Tư vấn chính thực hiện hoạt động Tập huấn thúc đẩy giao tiếp và đối thoại hiệu quả trong khuôn khổ dự án “Cải thiện điều kiện sống và làm việc cho nữ công nhân nhập cư thông qua trao quyền” Chi tiết về yêu cầu đối với Tư vấn và gói […]

Xem Thêm

CDI tìm kiếm Tư vấn/Nhóm tư vấn cho Chương trình Phát triển toàn diện

CDI tìm kiếm Tư vấn/Nhóm tư vấn cho Chương trình Phát triển toàn diện

CDI hiện đang tìm kiếm một nhóm tư vấn hoặc cá nhân để thực hiện đào tạo kỹ thuật và giám sát, đánh giá theo tiêu chuẩn VietFarm từ sản xuất, sơ chế, chế biến thành phẩm và phát triển và đào tạo các thành viên tham gia tiêu chuẩn Vietfarm. Thông tin chi tiết […]

Xem Thêm