en

Monthly Archives: Tháng Chín 2019

CDI thông báo mời thầu gói dịch vụ thiết bị Xây dựng Hệ thống nhà màng và thiết bị chế biến café

CDI thông báo mời thầu gói dịch vụ thiết bị Xây dựng Hệ thống nhà màng và thiết bị chế biến café

Trong khuôn khổ dự án: “Cải thiện sinh kế cho các nông dân sản xuất quy mô nhỏ, lẻ thông qua: xây dựng chuỗi giá trị nông sản và cải thiện tiếp cận thị trường” , CDI mở gói thầu tìm kiếm một đơn vị cung cấp dịch vụ thiết bị Xây dựng Hệ thống nhà màng […]

Xem Thêm