en

Monthly Archives: Tháng Tám 2019

Tập huấn Truyền thông Thị giác cho Vận động chính sách (VĐCS)

Tập huấn Truyền thông Thị giác cho Vận động chính sách (VĐCS)

Ngày 20-22/8/2019, Trung tâm Phát triển và Hội nhập phối hợp với Oxfam tại Việt Nam tổ chức khóa tập huấn Truyền thông thị giác cho vận động chính sách. Đây là một trong chuỗi các hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng truyền thông cho các cán bộ dự án và cán bộ truyền […]

Xem Thêm

Báo cáo chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018

Báo cáo chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018

Khảo sát chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) là khảo sát đầu tiên tại Việt Nam về mức độ công khai ngân sách tỉnh bắt đầu từ năm 2017 và năm 2018 tiếp tục được thực hiện. POBI 2018 là khảo sát dựa trên bằng chứng về công khai các tài liệu ngân […]

Xem Thêm

Báo cáo Nông thôn mới 2018

Báo cáo Nông thôn mới 2018

    Báo cáo đánh giá: Tiếng nói của người dân và cán bộ địa phương về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 – Trường hợp tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị” do Liên minh minh bạch ngân sách (BTAP) tổ chức thực hiện trong khuôn khổ dự án “Thúc […]

Xem Thêm