en

Monthly Archives: Tháng Bảy 2019

Hội thảo công bố Chỉ số công khai Ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) 2018

Hội thảo công bố Chỉ số công khai Ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) 2018

Ngày 30/7/2019, Hội thảo Công bố chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) 2018 đã được tổ chức tại Hà Nội. MOBI 2018 là khảo sát đầu tiên nhằm đo đạc mức độ công khai tài liệu ngân sách cấp trung ương dựa trên bằng chứng về công khai các […]

Xem Thêm

CDI tìm kiếm Chuyên gia Tư vấn, giám sát đơn vị áp dụng tiêu chuẩn VietFarm

CDI tìm kiếm Chuyên gia Tư vấn, giám sát đơn vị áp dụng tiêu chuẩn VietFarm

CDI đang tìm kiếm Chuyên gia Tư vấn, giám sát đơn vị áp dụng tiêu chuẩn VietFarm cho Chương trình Phát triển toàn diện. Yêu cầu chi tiết đối với gói tư vấn xem tại đây. Mọi đề xuất về phương pháp, kế hoạch, năng lực và mức kinh phí thực hiện xin gửi về […]

Xem Thêm

CDI đang tìm kiếm tư vấn/nhóm tư vấn kỹ thuật cho quá trình thí điểm EITI tại Quảng Trị

CDI đang tìm kiếm tư vấn/nhóm tư vấn kỹ thuật cho quá trình thí điểm EITI tại Quảng Trị

Hoạt động thí điểm EITI tại Quảng Trị trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và công bằng  trong phân bổ nguồn thu từ lĩnh vực khai thác khoáng sản cấp địa phương tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Trị” Thông tin cụ thể về gói tư vấn có thể […]

Xem Thêm