en

Monthly Archives: Tháng Năm 2019

Hội thảo xây dựng quan hệ đối tác và xây dựng nhóm tự chủ và bền vững

Hội thảo xây dựng quan hệ đối tác và xây dựng nhóm tự chủ và bền vững

Ngày 25-26/5/2019, Hội thảo Xây dựng quan hệ đối tác và xây dựng nhóm tự chủ và bền vững được tổ chức tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lần đầu tiên, đại diện các đối tác địa phương và các nhóm nòng cốt từ 9 vùng dự án hiện tại của CDI có […]

Xem Thêm

Tìm kiếm một/nhóm cán bộ tư vấn xây dựng và thực hiện chương trình tập huấn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tìm kiếm một/nhóm cán bộ tư vấn xây dựng và thực hiện chương trình tập huấn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Với mục tiêu nâng cao ý thức của cộng đồng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) trong lĩnh vực khai khoáng, trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và công bằng trong chia sẻ nguồn thu từ khai thác khoáng sản ở cấp địa phương tại tỉnh Hà […]

Xem Thêm

CDI tìm kiếm công ty kiểm toán để thực hiện hoạt động kiểm toán tài chính

CDI tìm kiếm công ty kiểm toán để thực hiện hoạt động kiểm toán tài chính

CDI hiện đang tìm một công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Trung tâm và các dự án do trung tâm thực hiện. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán và các chi tiết khác xem tại đây. Hạn chót nhận hồ sơ: Ngày 22/05/2019. […]

Xem Thêm

CDI tìm kiếm tư vấn đào tạo lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và marketing nông nghiệp

CDI tìm kiếm tư vấn đào tạo lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và marketing nông nghiệp

CDI hiện đang tìm kiếm các tư vấn hoặc 01 nhóm tư vấn về: Đào tạo về Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và marketing nông nghiệp cho các tổ. nhóm, hợp tác xã Đào tạo nâng cao năng lực vận hành và tổ chức sản xuất của nhóm. Xem thông tin chi tiết […]

Xem Thêm

Tư vấn điều hành hội thảo đánh giá cuối kỳ

Tư vấn điều hành hội thảo đánh giá cuối kỳ

Chương trình Quyền lao động, CDI hiện đang cần tìm Tư vấn điều hành hội thảo đánh giá cuối kỳ dự án. Yêu cầu cụ thể cho Tư vấn xem tại đây. Hồ sơ yêu cầu: Thư đề xuất Chương trình dự kiến chi tiết, bao gồm phương pháp cụ thể và phí tư vấn […]

Xem Thêm