en

Monthly Archives: Tháng Hai 2019

CDI tìm kiếm tư vấn làm trợ giảng cho hoạt động hỗ trợ nhóm nòng cốt

CDI tìm kiếm tư vấn làm trợ giảng cho hoạt động hỗ trợ nhóm nòng cốt

03 CDI hiện đang tìm kiếm tư vấn làm trợ giảng về việc xây dựng các hoạt động hỗ trợ nhóm nòng cốt nâng cao tính tự chủ sau khi dự án kết thúc. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình phân tích […]

Xem Thêm

CDI cần tìm kiếm chuyên gia về xây dựng năng lực cho nhóm

CDI cần tìm kiếm chuyên gia về xây dựng năng lực cho nhóm

Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình phân tích và giám sát ngân sách y tế tại 1 số xã trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội”, nhằm nâng cao năng lực của các nhóm công nhân nòng cốt, kết nối và thúc đẩy sự […]

Xem Thêm