en

Monthly Archives: Tháng Sáu 2018

CDI tuyển dụng chuyên gia tư vấn về minh bạch hoá thông tin trong khai khoáng

CDI tuyển dụng chuyên gia tư vấn về minh bạch hoá thông tin trong khai khoáng

Với mong muốn đóng góp vào tiến trình thực hiện các quy định công khai và minh bạch trong lĩnh vực khai khoáng theo như luật khoáng sản năm 2010 và Luật tiếp cận thông tin, Liên minh Khoáng sản sẽ dự kiến thực hiện “Nghiên cứu đánh giá, rà soát quy định của Việt […]

Xem Thêm

Báo cáo chỉ số công khai ngân sách (OBI) 2017 của Việt Nam

Báo cáo chỉ số công khai ngân sách (OBI) 2017 của Việt Nam

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là đầu mối thực hiện khảo sát chỉ số công khai ngân sách cấp quốc gia (OBI) tại Việt Nam năm 2012, 2015 và 2017. Đây là nghiên cứu duy nhất trên thế giới hiện nay đánh giá và so sánh về mức độ minh bạch của ngân […]

Xem Thêm

CDI tuyển dụng Tư vấn viên An toàn vệ sinh lao động (Deadline: 8/6/2018)

CDI tuyển dụng Tư vấn viên An toàn vệ sinh lao động (Deadline: 8/6/2018)

Với sự hỗ trợ của quỹ DWOI, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức khóa tập huấn “Xác định các nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và hướng dẫn biện pháp phòng tránh” cho đội […]

Xem Thêm