en

Monthly Archives: Tháng Năm 2018

CDI tuyển dụng Cán bộ dự án và Cán bộ Marketing và Xuất khẩu chủ đề Phát triển toàn diện (Deadline: 09/06/2018)

CDI tuyển dụng Cán bộ dự án và Cán bộ Marketing và Xuất khẩu chủ đề Phát triển toàn diện (Deadline: 09/06/2018)

CDI đang tìm kiếm ứng viên cho hai vị trí Cán bộ dự án và Cán bộ Marketing và Xuất khẩu chủ đề Phát triển toàn diện. Mô tả công việc: Cán bộ dự án: tại đây Cán bộ Marketing và Xuất khẩu: tại đây Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên quan tâm xin vui lòng […]

Xem Thêm

Chuyên gia xây dựng Hướng dẫn sử dụng Phí Bảo vệ môi trường trong linh vực Khai khoáng tại Quảng Trị

Chuyên gia xây dựng Hướng dẫn sử dụng Phí Bảo vệ môi trường  trong linh vực Khai khoáng tại Quảng Trị

CDI hiện đang tìm kiếm Chuyên gia xây dựng Hướng dẫn sử dụng Phí Bảo vệ môi trường trong linh vực Khai khoáng tại Quảng Trị. Thông tin cụ thể về gói tư vấn có thể xem tại đây. Các ứng viên quan tâm vui lòng liên lạc với Cán bộ chương trình: Ms Lã […]

Xem Thêm

CDI tuyển dụng Cán bộ Dự án và Cán bộ Truyền thông (Deadline: 25/5/2018)

CDI tuyển dụng Cán bộ Dự án và Cán bộ Truyền thông (Deadline: 25/5/2018)

CDI đang tìm kiếm ứng viên cho hai vị trí Cán bộ Truyền thông và Cán bộ Dự án chủ đề Quyền Lao động. Mô tả công việc: Cán bộ Truyền thông: tại đây Cán bộ Dự án chủ đề Quyền Lao động: tại đây Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên quan tâm xin vui lòng […]

Xem Thêm

CDI tìm kiếm Tư vấn cho Chương trình Quyền Lao động

CDI tìm kiếm Tư vấn cho Chương trình Quyền Lao động

CDI hiện đang tìm kiếm Chuyên gia nhằm hỗ trợ cộng đồng thực hiện các sáng kiến về phân tích và giám sát ngân sách y tế cơ sở. Yêu cầu và chi tiết về gói Tư vấn, vui lòng xem tại đây. Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ Cán bộ dự án […]

Xem Thêm

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2018 xã Hải An

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2018 xã Hải An

Xem tại: Ngân sách công dân năm 2018 xã Hải An

Xem Thêm

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2018 xã Gio Việt

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2018 xã Gio Việt

Xem tại: Ngân sách công dân xã Gio Việt  

Xem Thêm

10 câu chuyện kết nối tạo đổi thay 2017

10 câu chuyện kết nối tạo đổi thay 2017

Xem tại: 10 câu chuyện kết nối tạo đổi thay 2018

Xem Thêm