en

Monthly Archives: Tháng Tư 2018

Dự án “Cải thiện sinh kế cho các nông dân sản xuất quy mô nhỏ, lẻ thông qua: xây dựng chuỗi giá trị nông sản và cải thiện tiếp cận thị trường”

Dự án “Cải thiện sinh kế cho các nông dân sản xuất quy mô nhỏ, lẻ thông qua: xây dựng chuỗi giá trị nông sản và cải thiện tiếp cận thị trường”

Nhà tài trợ: Irish Aid Thời gian triển khai: 2018-2020 Địa bàn: Các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc và đồng bằng sông Cửu Long Tổng ngân sách: Phase 1: 150.000 Euros Đối tượng hưởng lợi: Các nông dân và nhóm sản xuất nhỏ lẻ, bao gồm các đối tượng dân tộc thiểu số Mục tiêu: Mục tiêu tổng thể: Dự án nhằm […]

Xem Thêm

Báo cáo thường niên của CDI 2016 (CDI Annual Report 2016)

Báo cáo thường niên của CDI 2016 (CDI Annual Report 2016)

Xem báo cáo CDI năm 2016 tại: Tiếng Việt: Báo cáo CDI năm 2016 English:  CDI Annual Report 2016

Xem Thêm

Tóm tắt báo cáo OBI Việt Nam 2017

Tóm tắt báo cáo OBI Việt Nam 2017

Download: Tóm tắt báo cáo OBI Việt Nam 2017

Xem Thêm

Kết quả xếp hạng chỉ số POBI 2017

Kết quả xếp hạng chỉ số POBI 2017

Download: Xếp hạng chỉ số POBI 2017

Xem Thêm