en

Monthly Archives: Tháng Hai 2017

Tập huấn “Vai trò giám sát của các tổ chức và cộng đồng dân cư với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản”

Tập huấn “Vai trò giám sát của các tổ chức và cộng đồng dân cư với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản”

Sáng ngày 31/03 năm 2017, tập huấn “Vai trò giám sát của các tổ chức và cộng đồng dân cư với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản” đã diễn ra tại thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tập huấn được thực hiện bởi Chi cục Bảo […]

Xem Thêm

Hội thảo “Phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản”

Hội thảo “Phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản”

“Việc họp cộng đồng là một trong những nội dung để chúng tôi xem xét trong quá trình thẩm định, đánh giá tác động môi trường.” Nhằm tiếp tục thúc đẩy các hoạt động tại địa phương, góp phần xây dựng các chính sách phù hợp và tăng cường quản trị hiệu quả hoạt động […]

Xem Thêm

Dự án “Thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc cải thiện dịch vụ công và thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách nhà nước”

Dự án “Thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc cải thiện dịch vụ công và thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách nhà nước”

Nhà tài trợ: UNICEF Việt Nam Đơn vị thực hiện: Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP), CDI là đơn vị điều phối Thời gian: 1/8/2016- 30/11/2016 – gia hạn đến 20/2/2017 Ngân sách: 36.890 USD Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực cho các CSO và thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách […]

Xem Thêm

Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước”

Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước”

Đơn vị tài trợ: Liên minh Châu Âu (EU) Đơn vị tiếp nhận tài trợ trực tiếp: Oxfam Các đơn vị thực hiện bao gồm: Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI); Trung tâm Trung tâm nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM); Trung tâm hành động Phát triển vì Cộng đồng (ACDC);Hội đồng […]

Xem Thêm

Dự án “Tăng cường trách nhiệm giải trình vì sự phát triển bền vững” 

Dự án “Tăng cường trách nhiệm giải trình vì sự phát triển bền vững” 

Nhà tài trợ : Oxfam Hong Kong Địa bàn: tỉnh Quảng Trị Thời gian: 02/2014- 11/2014 Tổng ngân sách: 922.410.000 VNĐ Mục tiêu: Thúc đẩy sự tham gia và tiếng nói của người dân trong công tác lập kế hoạch, thực thi, giám sát dịch vụ công, đầu tư công và chi tiêu công, góp phần […]

Xem Thêm

Dự án “Tăng cường trách nhiệm giải trình và quản trị tốt cho giảm nghèo bền vững ở huyện Dak Mil, tỉnh Đăk Nông” 

Dự án “Tăng cường trách nhiệm giải trình và quản trị tốt cho giảm nghèo bền vững ở huyện Dak Mil, tỉnh Đăk Nông” 

Nhà tài trợ: Đại sứ quán Ailen-Hà Nội Địa bàn: Đak Mil, Đak Nông Thời gian: 2011-2014 Tổng ngân sách: EUR 289.000 Mục tiêu: Góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững và công bằng cho cộng đồng các dân tộc thiểu số của huyện Đak Mil,  tỉnh Đak Nông Các kết quả: Kết quả […]

Xem Thêm

Mạng lưới Di cư khu vực Mekong (MMN)

Mạng lưới Di cư khu vực Mekong (MMN)

Các hoạt động của Mạng lưới Di cư khu vực Mekong (Mekong Migration Network – MMN)   Hợp tác giám sát thông tin: MMN hợp tác giám sát các chính sách, các vấn đề và các phản hồi liên quan đến lao động di cư ở khu vực Mekong và được xem là nơi để […]

Xem Thêm

Mạng lưới châu Á bảo vệ quyền của các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh nghề nghiệp và môi trường (ANROEV)

Mạng lưới châu Á bảo vệ quyền của các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh nghề nghiệp và môi trường (ANROEV)

Mạng lưới châu Á bảo vệ quyền của các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh nghề nghiệp và môi trường (ANROEV) là một liên minh các nhóm nạn nhân, công đoàn và các nhóm lao động khác trên khắp châu Á, cùng cam kết để cải thiện tổng thể sức khỏe và an toàn […]

Xem Thêm

Hội thảo “Xây dựng sáng kiến thúc đẩy công khai, minh bạch Ngân sách Nhà nước”

Hội thảo “Xây dựng sáng kiến thúc đẩy công khai, minh bạch Ngân sách Nhà nước”

Chiều 10/2/2017, tại Hà Nội, Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) tổ chức Hội thảo “Xây dựng sáng kiến thúc đẩy công khai, minh bạch Ngân sách Nhà nước”. Các đại biểu dự Hội thảo đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc dần đưa ra các biện pháp nhằm công […]

Xem Thêm

Sổ tay: Thương mại công bằng ở Việt Nam – Cẩm nang cho người SX nông nghiệp nhỏ

Sổ tay: Thương mại công bằng ở Việt Nam – Cẩm nang cho người SX nông nghiệp nhỏ

Click here to download  

Xem Thêm