en

Monthly Archives: Tháng Một 2017

Chiến dịch “1 tiếng cho con”

Chiến dịch “1 tiếng cho con”

Chiến dịch “1 tiếng cho con” diễn ra trong 7 ngày từ ngày 12 đến ngày 19/01/2017. Chiến dịch được thực hiện với sự bảo trợ và ủng hộ từ Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW), Quỹ sáng […]

Xem Thêm

Sổ tay: Tìm hiểu Pháp luật lao động và An sinh xã hội

Sổ tay: Tìm hiểu Pháp luật lao động và An sinh xã hội

Click here to download  

Xem Thêm

Sổ tay: Hỏi đáp về phòng chống mua bán người và di cư an toàn

Sổ tay: Hỏi đáp về phòng chống mua bán người và di cư an toàn

Click here to download

Xem Thêm

Tờ rơi: Những điều cần biết để phòng chống nạn mua bán người

Click here to download

Xem Thêm

Sổ tay: Kỹ năng cần thiết trong công việc

Sổ tay: Kỹ năng cần thiết trong công việc

Click here to download

Xem Thêm

Sổ tay: Kiến thức về pháp luật lao động

Sổ tay: Kiến thức về pháp luật lao động

Click here to download

Xem Thêm

Sổ tay: Tìm hiểu về an sinh xã hội

Sổ tay: Tìm hiểu về an sinh xã hội

Click here to download

Xem Thêm

Sổ tay: Sống khoẻ

Sổ tay: Sống khoẻ

Click here to download

Xem Thêm

Báo cáo: XHDS và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam – Thu hẹp khoảng cách

Báo cáo: XHDS và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam – Thu hẹp khoảng cách

Click here to download part 1 Click here to download part 3 Click here to download part 2

Xem Thêm

Sổ tay: Lồng ghép giới trong lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội

Click here to download

Xem Thêm