en

Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2016

LIÊN MINH MINH BẠCH NGÂN SÁCH (BTAP)

LIÊN MINH MINH BẠCH NGÂN SÁCH (BTAP)

LIÊN MINH MINH BẠCH NGÂN SÁCH (BTAP) (THÚC ĐẨY CÔNG KHAI MINH BẠCH, TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUẢN LÝ NSNN) Sứ mệnh Liên minh Minh bạch Ngân sách ra đời với mục đích tìm kiếm, thử nghiệm và thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp hiệu quả […]

Xem Thêm

Liên minh Khoáng sản

Liên minh Khoáng sản

Liên minh Khoáng sản là một mạng lưới gồm 7 tổ chức có mối quan tâm chung về quản trị hiệu quả tài nguyên khoáng sản và giảm thiểu các tác động về môi trường và xã hội của ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam. Liên minh khoáng sản gồm các thành viên: […]

Xem Thêm

Người nông dân trăn trở với thương hiệu cà phê Cầu Đất

Người nông dân trăn trở với thương hiệu cà phê Cầu Đất

Với diện tích trồng cà phê Arabica 4 hecta tại Cầu Đất, xã Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng, gia đình anh Võ Khanh một trong những hộ nông dân làm cà phê nổi bật tại Cầu Đất.   Nhận thấy khó khăn của các hộ trồng cà phê Arabica khi sản xuất riêng lẻ, […]

Xem Thêm

Dự án “Sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng đến người nghèo”

Dự án “Sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng đến người nghèo”

Nhà tài trợ: KOICA Thời gian triển khai: 2015-2016 Địa bàn: Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Tổng ngân sách: 77,195 USD Đối tượng hưởng lợi: Nông dân trồng cà phê khu vực xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mục tiêu: Mục tiêu tổng thể: Cải thiện […]

Xem Thêm

Dự án “Cải thiện sinh kế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng đến người nghèo”

Dự án “Cải thiện sinh kế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng đến người nghèo”

Nhà tài trợ: Irish Aid Thời gian triển khai: 2015-2017 Địa bàn: Các tỉnh Tây Nguyên Tổng ngân sách: 330,000 Euros Đối tượng hưởng lợi: Nông dân nghèo và người dân tộc thiếu số sản xuất cà phê; các tổ chức sản xuất đại diện cho người sản xuất nhỏ như hợp tác xã, tổ hợp tác […]

Xem Thêm

Danh sách dự án chương trình Phát triển toàn diện

Danh sách dự án chương trình Phát triển toàn diện

DANH SÁCH DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN STT Tên dự án Địa bàn Thời gian triển khai Nhà tài trợ Ngân sách (VNĐ) Ngân sách (EUR) Ngân sách (USD) 1 Cải thiện sinh kế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua sản xuất cà […]

Xem Thêm

Hội thảo cuối kỳ dự án “Hoà nhập kinh tế – xã hội của lao động nữ tại các KCN vùng ven đô ở Việt Nam”

Hội thảo cuối kỳ dự án “Hoà nhập kinh tế – xã hội của lao động nữ tại các KCN vùng ven đô ở Việt Nam”

Vào ngày 09 tháng 12 năm 2016, Hội thảo cuối kỳ trong khuôn khổ dự án “Hoà nhập kinh tế – xã hội của lao động nữ tại các khu công nghiệp vùng ven đô ở Việt Nam” đã diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo được thực hiện bởi tổ chức BATIK Quốc tế, […]

Xem Thêm

Dự án “Tăng cường bảo vệ quyền cho lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc”

Dự án “Tăng cường bảo vệ quyền cho lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc”

Nhà tài trợ: Quỹ châu Á Thời gian triển khai: 2016 – 2018 (27 tháng) Tổng ngân sách: 625,000,000 VND Mục tiêu: (1) Cải thiện chất lượng và cách tiếp cận các thông tin về di cư an toàn cũng như tư vấn cho người lao động di cư (2) Hỗ trợ vận động chính […]

Xem Thêm

Dự án “Hòa nhập kinh tế – xã hội của lao động nữ tại các khu công nghiệp vùng ven đô ở Việt Nam”

Dự án “Hòa nhập kinh tế – xã hội của lao động nữ tại các khu công nghiệp vùng ven đô ở Việt Nam”

Nhà tài trợ: Oxfam, Batik Quốc tế Thời gian triển khai: 2014-2016 Địa bàn: Hải Dương, Vĩnh Phúc Tổng ngân sách: 173,511 Euro Mục tiêu: Cải thiện điều kiện sống và hòa nhập xã hội của phụ nữ trong khu vực chính thức và phi chính thức ở các khu ven đô tỉnh Hải Dương […]

Xem Thêm

Dự án “Tăng cường thông tin & Thúc đẩy kiểm soát bệnh nghề nghiệp – An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Việt Nam”

Dự án “Tăng cường thông tin & Thúc đẩy kiểm soát bệnh nghề nghiệp – An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Việt Nam”

Nhà tài trợ: Trung tâm dữ liệu nguồn và giám sát Châu Á (AMRC) Thời gian triển khai: 2015 Tổng ngân sách: 50,000 USD Mục tiêu: Nâng cao nhận thức, tăng cường trao đổi thông tin và cam kết hành động về các nguy cơ ATVSLĐ và bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc thông […]

Xem Thêm