en

Monthly Archives: Tháng Năm 2016

“Thuyền trong vũng cạn”

“Thuyền trong vũng cạn”

Tiếp nối bộ ảnh về cuộc sống của người lao động di cư do CDI thực hiện cùng nhóm tác giả: Đỗ Mạnh Cường, Đinh Đức Hoàng, Nguyễn Thị Thu Lành với sự tài trợ của tổ chức Oxfam, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện thứ 2, câu chuyện về gia đình người đánh […]

Xem Thêm

“Tuổi 20 trong nhà máy”

“Tuổi 20 trong nhà máy”

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, xã hội, từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng hiện nay, Việt Nam cũng đang đứng trước nhiều thách […]

Xem Thêm