en

Monthly Archives: Tháng Năm 2015

Hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước” tại tỉnh Quảng Trị

Hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước” tại tỉnh Quảng Trị

Ngày 12/5/2015, Trung tâm Phát triển và Hội nhập, HĐND tỉnh Quảng Trị và Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tổ chức hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước”. Dự án này do Liên […]

Xem Thêm

Hội thảo Tham vấn “Chính sách hỗ trợ phát triển cà phê bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã sản xuất cà phê”

Hội thảo Tham vấn “Chính sách hỗ trợ phát triển cà phê bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã sản xuất cà phê”

Trong khuôn khổ dự án “Cải thiện sinh kế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng tới người nghèo” do tổ chức Cơ quan hợp tác phát triển Ai-len tài trợ, sáng ngày 22/4/2015, tại Khách sạn […]

Xem Thêm