en

Monthly Archives: Tháng Tám 2014

“Tập huấn và triển khai giám sát đánh giá công trình đầu tư công áp dụng công cụ kiểm toán xã hội” tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

“Tập huấn và triển khai giám sát đánh giá công trình đầu tư công áp dụng công cụ kiểm toán xã hội” tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường trách nhiệm giải trình vì sự phát triển bền vững” , CDI đã phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Quảng trị tổ chức đợt “ Tập huấn và triển khai giám sát đánh giá công trình đầu tư công áp dụng công cụ kiểm toán xã hội” tại huyện […]

Xem Thêm