en

Monthly Archives: Tháng Bảy 2014

Hội nghị tổng kết 3 năm dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương hướng tới xoá đói giảm nghèo bền vững huyện Đak Mil”

Hội nghị tổng kết 3 năm dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương hướng tới xoá đói giảm nghèo bền vững huyện Đak Mil”

Sáng ngày 03/04/2014, tại  Hội trường nhà văn hoá huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông, Trung tâm phát triển và hội nhập CDI đã phối hợp với UBND huyện Đak mil tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương hướng tới xoá đói giảm nghèo bền vững […]

Xem Thêm