en

Monthly Archives: Tháng Mười Một 2012

Hội thảo tập huấn các tổ chức xã hội dân sự với trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Hội thảo tập huấn này dành cho các nhà quản lý của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các tổ chức hội nghề nghiệp và cơ quan truyền thông có quan tâm đến việc bảo vệ người lao động và thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa trong giai đoạn hiện nay […]

Xem Thêm