en

Monthly Archives: Tháng Mười 2012

Hội thảo đối tác quý 3 tại Tam Đảo Vĩnh Phúc

Hội thảo đối tác quý 3 tại Tam Đảo Vĩnh Phúc

  Ngày 11/10/2012 tại Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc, trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền của người lao động nhập cư tại các khu công nghiệp phía Bắc Việt Nam”, do tổ chức Oxfam Đoàn Kết Bỉ và Oxfam Novib tài trợ, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI […]

Xem Thêm