en

Monthly Archives: Tháng Năm 2012

Hội nghị đối thoại tham vấn ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Lao động (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi) tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Hội nghị đối thoại tham vấn ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Lao động (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi) tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

  Ngày 23/3/2012 tại hội trường Huyện ủy huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền của người lao động nhập cư tại các khu công nghiệp phía Bắc Việt Nam” do tổ chức Oxfam Đoàn Kết Bỉ và Oxfam Novib tài trợ, Trung tâm […]

Xem Thêm

Hội nghị đối thoại tham vấn ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Lao động (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi) tại tỉnh Vĩnh Phúc

Hội nghị đối thoại tham vấn ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Lao động (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi) tại tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 27/3/2012 tại Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, trong khuôn khổ dự án ” Thúc đẩy và bảo vệ quyền của người lao động nhập cư tại các khu công nghiệp phía Bắc Việt Nam”, do tổ chức Oxfam Đoàn Kết bỉ và Oxfam Novib tài trợ, Trung tâm Phát triển và Hội […]

Xem Thêm

Phòng chống lại nạn buôn người tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Phòng chống lại nạn buôn người tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát :Mục tiêu chung của dự án là ngăn chặn và giảm thiểu nguy cơ lạm dụng và buôn bán người bằng cách nâng cao nhận thức cho cộng đồng cho các nhóm phụ nữ, trẻ em có nguy cơ cao và gia đình họ về di cư an toàn và […]

Xem Thêm

Dự án “Phòng chống bạo lực gia đình và nâng cao quyền tham gia chính trị của phụ nữ”- CDI-VLA

Dự án “Phòng chống bạo lực gia đình và nâng cao quyền tham gia chính trị của phụ nữ”- CDI-VLA

Chương trình tư vấn, nâng cao năng lực và trợ giúp pháp lý về vấn đề bạo lực trên cơ sở giới và nâng cao kiến thức, giáo dục và năng lực của hụ nữ, nam giới và cộng đồng. Bên nhận tài trợ sẽ chịu trách nhiệm đào tạo, nâng cao nhận thức cộng […]

Xem Thêm

Dự án: Vận động xây dựng môi trường lao động lành mạnh và vệ sinh tại các làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh vì quyền lợi của Phụ nữ, trẻ em và người lao động

Dự án: Vận động xây dựng môi trường lao động lành mạnh và vệ sinh tại các làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh vì quyền lợi của Phụ nữ, trẻ em và người lao động

Mục tiêu của dự án Nhằm đẩy mạnh trách nhiệm xã hội trong việc cải thiện môi trường sống, các hoạt động và quan hệ lao động cho lao động trẻ em, phụ nữ và cộng đồng tại các làng nghề thông qua công tác vận động chính sách vì cộng đồng, cung cấp thông […]

Xem Thêm

Tăng cường mối quan hệ đối tác công – tư để thúc đẩy thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Trong 2 ngày 5 và 6/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo APEC về “Tăng cường mối quan hệ đối tác công – tư để thúc đẩy thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”.  Tham dự Hội thảo có đại diện của các nền kinh tế thành viên […]

Xem Thêm